Chương trình Webinar (Hội thảo trực tuyến) miễn phí do Mắt Bão tổ chức với chủ đề "Mở rộng kinh doanh - Gia tăng đơn hàng hiệu quả trên Zalo" nằm trong chuỗi các Hội thảo về Marketing và Thương mại điện tử 2020 được tổ chức hàng tháng trên các nền tảng trực tuyến nhằm hỗ trợ kiến thức thực tiễn cho cộng đồng kinh doanh online.

Copyright© Mat Bao Company. All Reserved.