Chương trình Webinar (Hội thảo trực tuyến) miễn phí của Mắt Bão với chuỗi chủ đề tháng 4:

"Marketing mùa dịch: Khách hàng thay đổi ra sao và Marketing cần thay đổi thế nào"  nằm trong chuỗi workshop về Marketing và Thương mại điện tử 2020 do Mắt Bão tổ chức nhằm hỗ trợ

kiến thức cho cộng đồng kinh doanh được tổ chức hàng tháng tại TP.HCM và Hà Nội

Copyright© Mat Bao Company. All Reserved.